Akt erekcyjny
Drukuj

Ze względu na dużą liczbę parafian, należących do kościoła św. Jana Chrzciciela, jak również zważywszy na to, że hojny dobroczyńca b. mieszkaniec miasta śp. Leon Bojańczyk ofiarował pod budowę świątyni teren i pół miliona cegieł, pragnąc zarazem, aby piecza dusz była skuteczniejsza, od dłuższego czasu zamierzaliśmy dokonać podziału parafii i dlatego też przesłaliśmy nawet przed wojną do rosyjskiego wówczas rządu akta i plany świątyni celem ich zatwierdzenia.

Wojna wszystkiemu przeszkodziła. Obecnie więc pragnąc dokonać zamierzonego wtedy dzieła, po wysłuchaniu zdania Prześwietnej Kapituły Katedralnej, na mocy przysługującej Nam władzy a zgodnie z kan. 1414 n. 2 i 1427 dzielimy dotychczasową parafię Włocławską i tworzymy nową św. Stanisława, Biskupa Męczennika, której granica biegnie wzdłuż lewej strony następujących ulic (kierując się od strony miasteczka Kowala): szosa kowalska, Aleje Szopena, Warszawska, Kilińskiego (Wspólna), Gęsia (aż do toru kolejowego), nadto opisaną wyżej część miasta uzupełniają wsie: Kapitułka, Krzywe Błoto (Falbanka), Lisek, Łanieszczyzna, Łuba, Płaszczyzna, Przyruda, Ruda, Słodowo, Świech, Warząchewka Polska, Warząchewka Niemiecka – tworząc nową parafię, stanowimy i oświadczamy niniejszym, że będzie się ona cieszyła pełnią praw zgodnie z ustawami Kościelnego Kodeksu Prawnego.

Kościół parafialny z zachowaniem obowiązujących norm prawnych ma być wystawiony w tej części miasta, która nosi miano Bularka. W międzyczasie, aż do wystawienia tymczasowo kaplicy chętnie zezwalamy, żeby czynności parafialne, z wyjątkiem pogrzebowych, były spełniane w naszym Kościele Katedralnym.

Prześwietnej zaś Kapitule Kościoła Katedralnego jako też Czcigodnemu Dziekanowi i Proboszczowi Włocławskiemu w kościele św. Jana Chrzciciela, polecamy należyte opublikowanie o utworzeniu nowej parafii św. Stanisława.

Włocławek, w dzień Oczyszczenia NMP 1922 r.

 

+ Stanisław Zdzitowiecki

biskup kujawsko-kaliski

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com