Strona Główna  //  HISTORIA  //  WAŻNE WYDARZENIA Z HISTORII  //  Wydarzenia z historii parafii

Witamy na stronie Parafii Św.Stanisława BM we Włocławku

 

Ważniejsze wydarzenia z historii parafii św. Stanisława BM we Włocławku

2 II 1922 – biskup kujawsko-kaliski Stanisław Zdzitowiecki eryguje nową parafię, która została wyłoniona z parafii św. Jana we Włocławku. Potrzebne fundusze przekazał włocławski przemysłowiec Leon Bojańczyk oraz inni mieszkańcy Włocławka i okolic.

15 III 1922 – pierwszy proboszcz, ks. Józef Straszewski, obejmuje administrację parafii. Jeszcze tego roku przystąpiono do budowy tymczasowej kaplicy – obecnie plebanii.

31 XII 1922 – biskup ordynariusz Stanisław Zdzitowiecki poświęca kaplicę do użytku wiernych.

19 IX 1926 – biskup sufragan Wojciech Owczarek poświęca fundamenty obecnego kościoła i wmurowuje akt erekcyjny.

18 X 1936 – biskup ordynariusz Karol Radoński poświęca przygotowaną większą część świątyni do użytku wiernych.

1939-1945 – nieukończona świątynia, zamieniona na magazyn cykorii, przetrwała czas okupacji.

26 X 1958 – biskup ordynariusz Antoni Pawłowski dokonuje poświęcenia kościoła.

1960-1978 – parafia traci część swego terytorium na rzecz nowo powstałych parafii we Włocławku: Najświętszego Zbawiciela, Wszystkich Świętych i św. Józefa.

1978/79 – wykonano nastawy stiukowe głównego ołtarza, zaprojektowane i wykonane przez artystę-plastyka Antoniego Bisagę z Włocławka.

13 VI 1983 – z tutejszej parafii została wyłoniona parafia św. Maksymiliana.

25 III 1984 – wyłoniono jeszcze parafię Narodzenia Najśw. Maryi Panny i św. Jana Apostoła.

1993 – pobudowano nową dzwonnicę według projektu architekta Wojciecha Bromirskiego oraz otynkowano zewnętrzną elewację kościoła.

1995 – wymalowano wnętrze kościoła według projektu artysty-plastyka Włodzimierza Kaniewskiego z Włocławka.

1996 – przywrócono w prezbiterium okno środkowe i wstawiono witraż zaprojektowany i wykonany przez artystów-plastyków E. i A. Bednarskich z Rypina.

25 V 1997 – podczas jubileuszowej uroczystości 75-lecia istnienia parafii odsłonięto tablice pamiątkowe, które zaprojektował artysta-plastyk Stanisław Mystek z Poznania.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 

MODLITWA O NAWRÓCENIE, UWOLNIENIE, UZDROWIENIE

KAŻDY DRUGI WTOREK MIESIĄCA GODZ. 18.00

NIESAKRAMENTALNI

Spotkanie dla osób pozostających w związkach niesakramentalnych.

Ostatni czwartek miesiąca godz.19

NASZE FILMY

Msza Trydencka

Niedziela godz. 15

STAN WYJĄTKOWY

KAŻDA TRZECIA NIEDZIELA MIESIĄCA GODZ. 17.00

Schola Dziecięca "Śpiewajmy Panu"

ATH MOTO CLUB WŁocławek

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH "NOWE ŻYCIE"

spotkania - Wtorek 17.30

kontakt - 698 168 285

Diecezjalne Studium Organistowskie